Ποιοι είμαστε και Πρακτικές διδασκαλίας

Είμαστε μία υπεύθυνη και δραστήρια ομάδα και βλέπουμε τον εαυτό μας ως ένα σχολείο, όπου αποδεχόμαστε το λάθος και μαθαίνουμε μέσα από αυτό, σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και δεν ανεχόμαστε κανενός τύπου διακρίσεις.

Διδάσκουμε την ξένη γλώσσα σύμφωνα με μια βασική αρχή, την απόλυτη και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης.

Στηριζόμαστε στην βασική ιδέα ότι η γνώση δεν είναι κάτι που υπάρχει έξω από εμάς και απλώς μεταδίδεται. Η γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά, αλλά απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ατόμου.

Μας ενδιαφέρει να πετυχαίνουμε στις εξετάσεις, αλλά και να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την ξένη γλώσσα σωστά και ανάλογα με το πλαίσιο όπου βρισκόμαστε κάθε φορά. Μας ενδιαφέρει ακόμα το ταξίδι μέσα από τη διαδικασία της μάθησης να είναι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία και κυρίως κριτική σκέψη.

Με βασικό σκοπό την ενεργοποίηση και την εμπλοκή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία ακολουθούμε ένα συνδυασμό πρακτικών διδασκαλίας:

 • χρησιμοποιούμε την ξένη γλώσσα ως γλώσσα επικοινωνίας στην τάξη
 • δίνουμε έμφαση στη συζήτηση και τη συνεργασία σε μικρές ομάδες
 • αμφισβητούμε, ρωτάμε κι απαντάμε
 • ακολουθούμε παιχνίδια ρόλων
 • χρησιμοποιούμε πολυμέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας
 • βλέπουμε ταινίες, βίντεο και παίζουμε παιχνίδια στην ξένη γλώσσα
 • εφαρμόζουμε την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών της εξέτασης πιστοποίησης της ξένης γλώσσας

Τι πετυχαίνουμε

Διαμορφώνουμε ένα σταθερό, ασφαλές περιβάλλον μάθησης όπου το λάθος είναι αποδεκτό και οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα. Ειδικότερα,

 • Οι μαθητές καλλιεργούν τον προφορικό και γραπτό λόγο και κυρίως συνδέονται με τη γλώσσα που μαθαίνουν με τρόπο ευχάριστο και ουσιαστικό, ανταλλάσσουν εμπειρίες, επικοινωνούν.
 • Μαθαίνουν με μεθοδικό τρόπο και όχι μεταφράζοντας. Μαθαίνουν να δοκιμάζουν, να διατυπώνουν ερωτήματα, να απαντούν και να αξιολογούν. Έτσι σταδιακά γίνονται μαθητές με κριτική σκέψη και πρωτοβουλία, χτίζοντας τις δεξιότητες ζωής.
 • Όταν οι μαθητές βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον μάθησης νιώθουν ασφάλεια και χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους. Επομένως, όταν έρθει η ώρα της πιστοποίησης, είναι έτοιμοι να τα καταφέρουν.

Μελέτη στο σπίτι

Μέρος της μαθησιακής διαδικασίας είναι η δουλειά για το σπίτι (homework) και η πρακτική εξάσκηση μέσα από την γραφή, ανάγνωση και τη συνεχή ακρόαση της γλώσσας.

 • Ο μαθητής έχει πάντα ένα λογικό αριθμό λέξεων να μάθει, κάποιες γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις και κάποια παραγωγική δραστηριότητα όπως κατανόηση κάποιου κειμένου ή παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Προετοιμάζεται για το τεστ στο τέλος κάθε κεφαλαίου, κάθε μήνα περίπου, και για το τελικό επαναληπτικό  τεστ στο τέλος της σχολικής χρονιάς όπου εξετάζεται γραπτά και προφορικά προσομοιώνοντας έτσι τις συνθήκες εξέτασης πιστοποίησης της ξένης γλώσσας.
 • Δουλειά στο σπίτι δεν σημαίνει αποστήθιση και σε καμία περίπτωση μετάφραση. Η γλώσσα είναι επικοινωνία κι όχι λέξη προς λέξη μετάφραση.
 • Ο χρόνος και ο χώρος μελέτης θα πρέπει να είναι σταθεροί. Ο χρόνος μελέτης διαφέρει από παιδί σε παιδί και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.
 • Οι γονείς μπορούν να είναι κοντά, όχι όμως δίπλα, στο παιδί όταν μελετά. Δεν θα πρέπει να ολοκληρώνουν εκείνοι τις εργασίες του παιδιού ή να του δίνουν τις απαντήσεις.
 • Όσο πιο θετική στάση διατηρούν απέναντι στη μελέτη στο σπίτι, τόσο πιο θετικό θα είναι και το παιδί.
 • Σημαντική είναι η τακτική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό για την ενίσχυση του μαθητή συνολικά.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Η διδακτική ώρα στο σχολείο μας αντιστοιχεί σε 50’.
 • Τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται επαναληπτικά μαθήματα.
 • Η σχολική χρονιά ξεκινάει μαζί με τα δημόσια σχολεία γύρω στις 10-15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου.
 • Για τις διακοπές των Χριστουγέννων το σχολείο παραμένει κλειστό δύο σχολικές εβδομάδες.
 • Αντίστοιχα για το Πάσχα, το σχολείο παραμένει κλειστό για δύο σχολικές εβδομάδες.
 • Τον Οκτώβριο καλούνται οι γονείς των μικρότερων μαθητών ώστε να ενημερωθούν για τους τρόπους μελέτης στο σπίτι και για την χρήση των iebooks και των digibooks.
 • Τον Δεκέμβριο καλούνται οι γονείς των μαθητών της Ε Class (Lower) για να ενημερωθούν τόσο για την πρόοδο των μαθητών όσο και για τις επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας.