Μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας

Διδάσκουμε την ξένη γλώσσα σύμφωνα με μια βασική αρχή, την απόλυτη και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης.

Στηριζόμαστε στην βασική ιδέα ότι η γνώση δεν είναι κάτι που υπάρχει έξω από εμάς και απλώς μεταδίδεται. Η γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά, αλλά απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ατόμου.

Μας ενδιαφέρει να πετυχαίνουμε στις εξετάσεις, αλλά και να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την ξένη γλώσσα σωστά και ανάλογα με το πλαίσιο όπου βρισκόμαστε κάθε φορά. Μας ενδιαφέρει ακόμα το ταξίδι μέσα από τη διαδικασία της μάθησης να είναι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία και κυρίως κριτική σκέψη.

Με βασικό σκοπό την ενεργοποίηση και την εμπλοκή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία ακολουθούμε ένα συνδυασμό πρακτικών διδασκαλίας:

 • δίνουμε έμφαση στη συζήτηση και τη συνεργασία σε μικρές ομάδες
 • αμφισβητούμε, ρωτάμε κι απαντάμε
 • ακολουθούμε παιχνίδια ρόλων
 • χρησιμοποιούμε πολυμέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας
 • εφαρμόζουμε την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών της εξέτασης πιστοποίησης της ξένης γλώσσας

Μελέτη στο σπίτι

Μέρος της μαθησιακής διαδικασίας είναι η δουλειά για το σπίτι (homework) και η πρακτική εξάσκηση μέσα από την γραφή, ανάγνωση και τη συνεχή ακρόαση της γλώσσας.

 • Ο μαθητής έχει πάντα ένα λογικό αριθμό λέξεων να μάθει, κάποιες γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις και κάποια παραγωγική δραστηριότητα όπως κατανόηση κάποιου κειμένου ή παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Προετοιμάζεται για το τεστ στο τέλος κάθε κεφαλαίου, κάθε μήνα περίπου, και για το τελικό επαναληπτικό  τεστ στο τέλος της σχολικής χρονιάς όπου εξετάζεται γραπτά και προφορικά προσομοιώνοντας έτσι τις συνθήκες εξέτασης πιστοποίησης της ξένης γλώσσας.
 • Δουλειά στο σπίτι δεν σημαίνει αποστήθιση και σε καμία περίπτωση μετάφραση. Η γλώσσα είναι επικοινωνία κι όχι λέξη προς λέξη μετάφραση.
 • Ο χρόνος και ο χώρος μελέτης θα πρέπει να είναι σταθεροί. Ο χρόνος μελέτης διαφέρει από παιδί σε παιδί και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.
 • Οι γονείς μπορούν να είναι κοντά, όχι όμως δίπλα, στο παιδί όταν μελετά. Δεν θα πρέπει να ολοκληρώνουν εκείνοι τις εργασίες του παιδιού ή να του δίνουν τις απαντήσεις.
 • Όσο πιο θετική στάση διατηρούν απέναντι στη μελέτη στο σπίτι, τόσο πιο θετικό θα είναι και το παιδί.
 • Σημαντική είναι η τακτική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό για την ενίσχυση του μαθητή συνολικά.

Τι πετυχαίνουμε

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα, καλλιεργούν τον προφορικό και γραπτό λόγο κυρίως όμως συνδέονται με τη γλώσσα με τρόπο ευχάριστο, ανταλλάσσουν εμπειρίες, επικοινωνούν. Ειδικότερα:

 • μαθαίνουν με μεθοδικό τρόπο. Μαθαίνουν να κατανοούν όχι μεταφράζοντας, αλλά απαντώντας σε ερωτήματα.
 • Χρησιμοποιούν την γλώσσα μέσα στην τάξη, την μαθαίνουν σταδιακά κι έτσι γίνεται κτήμα τους. Ακούν τη γλώσσα μέσα από πολλές πηγές (τραγούδια-ομιλίες) και εξασκούνται στο γραπτό λόγο, μαθαίνοντας τεχνικές σύνθεσης των ιδεών τους.
 • Όλα αυτά γίνονται στην ξένη γλώσσα. Έτσι σταδιακά γίνονται μαθητές με κριτική σκέψη και πρωτοβουλία, χτίζουν τις δεξιότητες ζωής.
 • Όταν οι μαθητές βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον μάθησης νιώθουν ασφάλεια και χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους. Επομένως, όταν έρθει η ώρα της πιστοποίησης, είναι έτοιμοι να τα καταφέρουν.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Η διδακτική ώρα στο σχολείο μας αντιστοιχεί σε 50’.
 • Η σχολική χρονιά 2018-19 ξεκινάει στις 17-09-2018 και ολοκληρώνεται στις 31-05-2019.
 • Για τις διακοπές των Χριστουγέννων το σχολείο θα παραμείνει κλειστό από 24-12-18 μέχρι 07-01-19.
 • Για το Πάσχα, το σχολείο θα είναι κλειστό από 22-04-19 μέχρι 03-05-2019.
 • Τον Οκτώβριο καλούνται οι γονείς των μικρότερων μαθητών ώστε να ενημερωθούν για τους τρόπους μελέτης στο σπίτι και για την χρήση των iebooks και των digibooks.
 • Κατά τον Δεκέμβριο, καλούνται συγκεκριμένα οι γονείς των μαθητών της D Class προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες να δώσουν οι μαθητές ένα χρόνο νωρίτερα το πτυχίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας επιπέδου B2 (Lower).
 • Τον Δεκέμβριο καλούνται επίσης οι γονείς των μαθητών της Ε Class (Lower) για να ενημερωθούν τόσο για την πρόοδο των μαθητών όσο και για τις επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας.