Όραμα

Όραμά μας είναι να γίνουμε, μαθητές κι εκπαιδευτικοί, καλύτεροι άνθρωποι, πολίτες ενεργοί με σεβασμό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, και το σχολείο μας, να είναι τόπος κατασκευής της γνώσης, τόπος δημιουργίας, αμφισβήτησης και αλληλεπίδρασης με το οικείο και το διαφορετικό.

Σκοπός

Βασικός σκοπός μας είναι η σύνδεση των μαθητών με την ξένη γλώσσα, η συσχέτιση δηλαδή της καθημερινότητάς τους με την γλώσσα ώστε να εκφράζονται μέσα από αυτή και να πετυχαίνουν το επιθυμητό που είναι η επικοινωνία. Επιπλέον, σκοπός μας είναι οι μαθητές μας να σχηματίσουν μία θετική εικόνα για τις ξένες γλώσσες, να περνούν καλά, να μαθαίνουν ευχάριστα και να χρησιμοποιούν την γλώσσα κατάλληλα, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται.