Cambridge FCE May 2021
Orgianelis-Paschalidis, Andreas Grade A, Level C1
 
Efthymiadou, Andriana Grade B
Orfanidou, Nefeli Grade B
Tsoumaki, Elisavet Grade B
ECCE May 2021
Dellios, Anastasios
Kanakis, Apostolos
Korra, Mario 
Voultsiou, Dimitra
Zlakios, Anastasios
Kortesis, Apostolos
Milliou, Maria
Michalis-Tsiatsios, Christos
Shkalla, Elidona
Azizis-Margaritis, Marios
Frantzana, Vasiliki
MSU May-June 2021
Hoxha, Oresti
Kalpazidou, Christina
Pavlidis, Giorgos
Ocka, Alkeo
Paraskevopoulos, Savvas
Karamuca, Endrit
ECPE May 2021

Sidiropoulou, Maria

NOCN B2 June 2021
Georgiadou, Georgia
Veloni, Sotiria-Zoi
Laskaridou, Sofia
Cambridge FCE July 2020

Sidiropoulou, Maria Grade B

ECCE June 2020

Ocka, Nikola

Kiourtidou, Evangelia

Hoxha, Oresti

Lampaki, Aikaterini

Beqiri, Vikela

Apostolidis, Isidoros

Parasidis, Georgios

Pavlidis, Georgios

Lezgkidou, Melina

MSU C2 July 2020

Karakitsou, Anna

Potsidou, Sofia

Vasarmidou, Despoina

Vogiaridou, Xenia

NOCN C2 July 2020

Papadimitriou, Thanos

NOCN B2 July 2020

Duka, Pandora