Διότι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ξεφτέρη

  • είναι ένα σχολείο πέρα από τα συνηθισμένα. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει να πετυχαίνουμε στις εξετάσεις, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια, όμως η δουλειά μας δεν τελειώνει εκεί. Μας ενδιαφέρει ακόμα η ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών, των ενεργών πολιτών του μέλλοντος.  
  • διαθέτει μία πλήρως καταρτισμένη ομάδα με σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Κοινωνικές Επιστήμες καλύπτοντας πολύπλευρα το θέμα της εκπαίδευσης.
  • συνεισφέρει δυναμικά στην ξενόγλωσση παιδεία της περιοχής μας εδώ χρόνια βελτιώνοντας την ποιότητα εκπαίδευσης που απολαμβάνουν τα παιδιά. 
  • προωθεί την ξένη γλώσσα στην πράξη μέσα στις σχολικές αίθουσες κι έξω από αυτές.
  • είναι δραστήριο. Κατά την διάρκεια της χρονιάς οργανώνεται ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων με σταθερό σημείο αναφοράς τις ξένες γλώσσες, κινητοποιώντας τους μαθητές. 
  • διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, projectors και διαδραστικούς πίνακες.
  • είναι ένα επιτυχημένο σχολείο γιατί πιστεύουμε βαθιά σε αυτό που κάνουμε και στην ιδέα ότι κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να τα καταφέρει. Έχουμε όρεξη λοιπόν για την δουλειά μας και την μεταδίδουμε!