• Διότι έχουμε εμπειρία 30 χρόνων στην ξενόγλωσση παιδεία.
  • Αποτελούμε μία πλήρως καταρτισμένη ομάδα με σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Κοινωνικές Επιστήμες καλύπτοντας πολύπλευρα το θέμα της εκπαίδευσης.
  • Εγγυόμαστε ποιότητα σπουδών με λογικά δίδακτρα.
  • Διδάσκουμε σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδραστικούς πίνακες.
  • Προσαρμόζουμε το μάθημα στις ανάγκες των μαθητών. Προωθούμε την ομαδοσυνεργατική δουλειά μέσα στην τάξη.
  • Είμαστε δραστήριοι και οργανώνουμε ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων στην διάρκεια της χρονιάς κινητοποιώντας τους μαθητές.
  • Έχουμε επιτυχίες γιατί πιστεύουμε βαθιά σε αυτό που κάνουμε και στην ιδέα ότι κάθε υποψήφιος εξεταζόμενος μπορεί να τα καταφέρει. Έχουμε όρεξη λοιπόν για την δουλειά μας και την μεταδίδουμε!