• Διότι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ξεφτέρη συνεισφέρει δυναμικά στην ξενόγλωσση παιδεία της περιοχής μας για περισσότερο από 30 χρόνια. 
  • Διαθέτει μία πλήρως καταρτισμένη ομάδα με σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Κοινωνικές Επιστήμες καλύπτοντας πολύπλευρα το θέμα της εκπαίδευσης.
  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, projectors και διαδραστικούς πίνακες.
  • To μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και προωθείται η ομαδοσυνεργατική δουλειά μέσα στην τάξη.
  • Κατά την διάρκεια της χρονιάς οργανώνουμε ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων με σταθερό σημείο αναφοράς τις ξένες γλώσσες, κινητοποιώντας τους μαθητές.
  • Εγγυόμαστε ποιότητα σπουδών με λογικά δίδακτρα.
  • Έχουμε επιτυχίες γιατί πιστεύουμε βαθιά σε αυτό που κάνουμε και στην ιδέα ότι κάθε υποψήφιος εξεταζόμενος μπορεί να τα καταφέρει. Έχουμε όρεξη λοιπόν για την δουλειά μας και την μεταδίδουμε!